Innowacja Pedagogiczna

„We własnym tempie – uczenie się poprzez platformę e–learningową.”

W Zespole Szkół Budowlanych im. K. Baczyńskiego w Chorzowie zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2012/2013 z matematyki wyniosła zaledwie 45,45%, a średni wynik to 30,50% punktów możliwych do zdobycia. Taki wynik stawia szkołę w rankingu poniżej średniej, którą uzyskiwali uczniowie zarówno w mieście, jak i w województwie. Lepiej prezentują się natomiast wyniki z języka angielskiego – egzamin zdało 82,53% maturzystów. Średni wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego to 54,20% punktów możliwych do zdobycia. Niestety, osiągnięcia te także są poniżej średniej w mieście i województwie.

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Budowlanych dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na kierunku Technik Budownictwa zdobyło tylko 60,90% ubiegających się o niego absolwentów.

Wobec powyższych faktów, zaistniała potrzeba podjęcia nowych działań mających na celu zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką i językiem angielskim oraz wdrożenia narzędzi, dzięki którym wyniki egzaminów zewnętrznych ulegną poprawie.


Realizacja innowacji pedagogicznej pt. „We własnym tempie – uczenie się poprzez platformę e–learningową.” została zaplanowana na lata szkolne od 2014/2015 do 2017/2018. Podczas pierwszego roku prowadzania innowacji udało się:

  1. Zainteresować uczniów platformą.
  2. Przygotować rozwiązania technologiczne – zainstalować na serwerze platformę Moodle.
  3. Pozyskać oraz przygotować treści, które zostaną umieszczone na platformie.
  4. Znaleźć chętnego ucznia w klasie pierwszej technikum do pomocy przy przygotowaniu odpowiednich treści.
  5. Rozpisać plan kursu dla uczniów klasy pierwszej.
  6. Rozpisać plan kursu maturalnego dla uczniów, którzy zaczną przygotowywać się do matury w przyszłym roku szkolnym.
  7. Rozpoczęto wprowadzanie treści na platformę.

W czasie roku szkolnego 2014/2015 nie udało się:

  1. Udostępnić wszystkim uczniom przygotowywanych kursów, ze względu początkową fazę w jakiej one się znajduję oraz bardzo długi czas przygotowania pojedynczej lekcji.
  2. Przygotować kursów z języka angielskiego.

 

DSC_9996 DSC_9997DSC_1046