W roku szkolnym 2015/2016 obowiązuje następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego:
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn. że gimnazjalista powinien zalogować się na stronie www.slaskie.edu.com.pl następnie wybrać Technikum Budowlane (na pozycji „1”) i klasę, w której chciałby podjąć naukę.
Od 11.05.2015r. do 24.06.2015 r. do godz.12.00 – kandydat loguje się w serwisie i dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wydrukowane z serwisu podanie o przyjęcie ( 4-ro stronicowe).
Od 26.06.2015r. do 30.06.2015r. do godz.15.00 – kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
03.07.2015r. o godz.10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do
Technikum Budowlanego z podziałem na klasy.
Do 07.07.2015r. do godz.10.00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do Technikum Budowlanego poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
08.07.2015r. o godz.9.00 ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.