Czym zajmuje się:
Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane. Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian, dachów, garaży itp.

Kwalifikacje, które zdobywasz ucząc się w naszej szkole:

  1. Montaż konstrukcji budowlanych lub wykonywanie robót murarskich i tynkarskich lub wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  2. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
  3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:
Technik budownictwa zatrudniany jest w: przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, administracjach budynków, biurach projektów jako asystent projektanta. Może również podjąć własną działalność gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami. Absolwenci przygotowani są do kontynuowania dalszej nauki na uczelniach technicznych oraz innych uczelniach wyższych.

P1170002 Zespol Szkol Budowlanych, fot. pamedia.pl IMG_1057 IMG_1041 IMG_0906 P1160439 P1160295 P1150646