Czym zajmuje się:
Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Może także prowadzić doświadczenia i obserwacje w programach jednostek naukowo-badawczych, opracowywać ekspertyzy dendrologiczne.

Kwalifikacje, które zdobywasz ucząc się w naszej szkole:

  1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:
Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach , w których znajdują się tereny zieleni, zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zespol Szkol Budowlanych, fot. pamedia.pl DSCN4591 DSCN1361 IMG_1023 IMG_0989 CAM01468[1] CAM01260 P1140072 Zespol Szkol Budowlanych, fot. pamedia.pl