Poniżej znajdują się wszystkie informacje na temat reformy edukacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach


Broszura Dobra szkoła”