„Szkolny Ogród – Zieloną Pracownią Dydaktyczną”

Od pomysłu do realizacji…

Projekt miał na celu pobudzenie aktywności uczniów i społeczności lokalnej do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości poprzez dbanie o otoczenie i docenienie wartości terenów zielonych.

Stworzenie wszechstronnej i wielofunkcyjnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej, miejsca edukacji ekologicznej dla wszystkich klas architektury krajobrazu.