W chwili obecnej trwają prace nad platformą e-learningową e-ZSB.