Aktualny plan lekcji znajduje się w e-dzienniku Librus.

 

Godziny lekcyjne