Czym zajmuje się:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem, który powstał przez połączenie trzech zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Monter wykonuje roboty malarsko-tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe oraz montaż suchej zabudowy, który obejmuje, np.: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Kwalifikacje, które zdobywasz ucząc się w naszej szkole:

  1. Montaż systemów suchej zabudowy.
  2. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
  3. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych lub remontowych. Może również prowadzić własną firmę wykonującą roboty wykończeniowe.