Czym zajmuje się:
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych, montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.

Kwalifikacje, które zdobywasz ucząc się w naszej szkole:

  1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
  2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, zakładając nowe i remontując istniejące instalacje wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, tj. w pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Prace związane z budową sieci komunalnych wykonywane są w terenie, na zewnątrz, np. w wykopach.

Nauka w tych klasach odbywa się pod patronatem:
Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.