Chorzowski Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „MatMatura”

Trzecia edycja została objęta honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotalę,

oraz

przez Fundację Rozwoju Edukacji Matematycznej.

frem_logo