Klasy wielozawodowe w naszej szkole objęte są patronatem Cechu Rzemieślników, Handlowców  i Przedsiębiorców w Chorzowie.

cech

Klasy wielozawodowe dają możliwość pobierania nauki przez młodocianych pracowników w zawodach, w których kształcenie zawodowe nie odbywa się w szkole. Pozwala to na szeroki wybór zawodu zgodnie zainteresowaniami ucznia.
Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy z którymi zostały podpisane umowy. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich pracodawców, dzięki którym uczniowie po zakończeniu nauki będą mieli większe możliwości uzyskania zatrudnienia.
Młodociani pracownicy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie od pracodawców u których uczą się wykonywania zawodu.
Uczniowie klas wielozawodowych uczestniczą także w miesięcznych kursach dokształcających prowadzonych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

Po ukończeniu nauki absolwent przystępuję do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.