Historia

Patronem szkoły od roku 1981 jest KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

baczynskiUrodził się 22 stycznia 1921 w Warszawie, zginął 4 sierpnia 1944r. Jan Bugaj, pseudonim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – był poetą, którego imię nierozerwalnie splotło się z wydarzeniami drugiej wojny światowej i doprawdy trudno dziś wyobrazić sobie literaturę tego czasu bez Baczyńskiego.Wiersze jego od lata figurują na listach lektur szkolnych. Znajomość jego nazwiska przekroczyła daleko krąg miłośników poezji. O Baczyńskim słyszeli nawet ci, którzy nigdy nie przeczytali ani jednego jego wiersza. Jego imieniem nazywane są ulice, szkoły, biblioteki i drużyny harcerskie a grób na Powązkach bywa celem wielu wycieczek nie tylko szkolnych. Zastać tam można również młodych zakochanych zapalających znicze na grobie autora pięknych wierszy miłosnych i utrwalonej w poezji do jego żony. To największy talent wśród młodych, którzy życiem i śmiercią przypieczętowali swoją twórczość. Dlatego na kartach literatury polskiej Krzysztof Kamil Baczyński pozostaje jako jeden z największych w niej meteorów poetyckich. Pozostaje jako poeta-żołnierz, który nie uchylił się przed najwyższą dla ojczyzny ofiarą, ofiarą ze swego życia, ale też jako i artysta, który nie uchybił talentowi twórczemu, jaki do spełnienia został mu przekazany.

Wydania wierszy z lat 1940-1944 ZAMKNIĘTYM ECHEM, Warszawa 1940 – 7 egzemplarzy DWIE MIŁOŚCI, Warszawa 1940 – 7 egzemplarzy MODLITWA, Warszawa 1942 – 3 egzemplarze WIERSZE WYBRANE, Warszawa 1942 (pseudonim: Jan Bugaj) ARKUSZ POETYCKI NR.1, Warszawa 1944 (pseudonim: Jan Bugaj) ŚPIEW Z POŻOGI, Warszawa 1944 (pseudonim: podp. Piotr Smugosz).

Historia Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie (kalendarium szkoły)

1950r. – 1972r. – Zespół Szkół Chemicznych
1 IX 1972 – decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego powstaje zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych NR 3. W jego skład wchodziły:Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum Budowlane dla Pracujących
1. 09. 1973 – Otwarcie Technikum Budowlanego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły budowlanej.
1. 09. 1977 – Otwarcie Szkoły Przysposabiającej do zawodu o kierunku budowlanym.
1. 09. 1982 – Otwarcie 5-letniego Technikum Budowlanego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności dokumentacja budowlana, a od 1. 09. 1988 o specjalności budownictwo.
Od 1. 09. 2002r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Chorzów przekształcono Szkoły ponadpodstawowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych im K. K. Baczyńskiego w szkoły ponadgimnazjalne.

Obecnie w ZSB funkcjonują:
I. 3 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (oddziały wielozawodowe oraz budowlane),
II. 4 letnie Technikum Budowlane w zawodzie technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu.

Kierownictwo Szkoły:

Dyrektorzy:

1972-1977 – mgr Jan Skrzypiec
1977-1990 – mgr Tadeusz Wolan
1990-2011 – mgr inż. Andrzej Wojs
2011-nadal – mgr Michał Aloszko

Wicedyrektorzy:

1982-1985 – mgr Andrzej Król
1985-1986 – mgr Michał Targiel
1986-1989 – mgr Teresa Kwiatkowska
1989-2011 – mgr Teresa Kołodziej
2011-2012 – mgr Adam Bryłka
2012-nadal – mgr Rafał Osman