Wykaz wybranych placówek i instytucji udzielających pomocy:

Instytucja Adres Telefon Strona www
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Racławicka 23

41-500 Chorzów

32 241-54-39

32 770-01-57

www.ppp.chorzow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

32 771-63-01

32 771-63-99

Komenda Miejska Policji w Chorzowie ul. Legnicka 1

41-503 Chorzów

32 771-52-00 chorzow.slaska.policja.gov.pl
Ośrodek Psychoterapii i Promocji

Rodziny w Chorzowie

ul. Omańkowskiej 1

41-500 Chorzów

32 241-20-68 www.snrr.org/pl/page/opipr
Centrum Mediacji Rodzinnych

i Psychoterapii

ul. Sokolska 80

40-082 Katowice

604-111-527
728-923-697
602-151-508
668-163-130
www.mediacje-rodzina.pl
NZOZ Ośrodek Terapii

i Psychoedukacji „Kompas”

ul.Wolności 40a/6

41-500 Chorzów

698-443-424
32 730-04-44
www.psychokompas.pl
OŒśrodek Wsparcia Rodziny ul. Siemianowicka 58

41-503 Chorzów

32 241-15-27
32 241-68-87
www.owrchorzow.pl
Ośrodek Pomocy Osobom

Uzależnionym i Ich Rodzinom

ul. Pl. Św. Jana 31a

41-503 Chorzów

32 241-19-73 uzaleznieni.Org
Krajowe Biuro Do Spraw

Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54

02-776 Warszawa

801-199-990
801-889-880
http://www.kbpn.gov.pl/
Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

32 346-36-19
Poradnia Dla Osób

Uzależnionych Od Alkoholu Anima

ul. Katowicka 77

41-500 Chorzów

32 241-39-42
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

801-120-002
800-200-001
www.niebieskalinia.info
Ogólnopolska Linia Telefoniczna

Dla Rodziców Dzieci Pijących

Alkohol – Pomarańczowa Linia

801-140-068
Telefon Zaufania Dla Dzieci I Młodzieży 116 111 www.116111.pl
Ogólnopolski Telefon Zaufania

Odnośnie Narkomanii

801-199-990