Budynek szkoły

 Pracownia kosztorysowania, projektowania i dokumentacji przetargowej

Laboratorium językowe

Pracownia matematyczna

Pracownia informatyczna

Pracownia architektury krajobrazu

Warsztaty szkolne

Chorzowski Dzień Budowlanych

Ogród dydaktyczny

Starochorzowski Piknik Rodzinny

 

Konferencje „Dobry zawód – krokiem we właściwym kierunku”

Zagraniczne praktyki – to nie tylko praca