Z przyjemnością informujemy, że wniosek w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w roku 2017 został pozytywnie rozpatrzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i od nowego roku szkolnego nasza szkoła realizować będzie projekt „Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu”.

Projekt dotyczy miesięcznego stażu w Niemczech w profesjonalnej jednostce szkoleniowej Vitalis w Schkeuditz obok Lipska , a uczestnikami projektu będą 2 grupy uczniów technikum, którzy uczęszczają aktualnie do pierwszej (w trakcie realizacji projektu drugiej i trzeciej) klasy:

  1. 20 osób kształcących się na kierunku technik budownictwa (21.05.2018 – 15.06.2018),
  2. 20 osób kształcących się na kierunku technik architektury krajobrazu (10.09.2018 – 05.10.2018),

Kwota przyznanego finansowania to 93 768,00 euro.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja odbędzie się we wrześniu i planowane są następujące kryteria naboru:

– średnia ocena z przedmiotów za rok szkolny 2016/2017, nie niższa niż 3,0

– ocena z zachowania nie gorsza niż poprawna za rok szkolny 2016/2017

– pozytywna opinia instruktora praktycznej nauki zawodu, pedagoga szkolnego i wychowawcy

– procent frekwencji nie niższy niż 60% za rok szkolny 2016/2017

– znajomości j. angielskiego na poziomie min A1 (test sprawdzający)

– zaangażowanie ucznia w życie szkoły (udział w min jednym konkursie zawodowym)

Dalsze informacje dotyczące rekrutacji oraz realizacji całego projektu udostępnione będą na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.