Informację na temat egzaminów maturalnych oraz zawodowych znajdują się tutaj.


Technikum Budowlane

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń – luty 2016

(ogłoszenie wyników 30 marca 2016)

Egzamin-część pisemna

14 stycznia 2016 roku godz. 10.00 aula (sala 44)

Kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich (klasa III A TB )

 14 stycznia 2016 roku godz. 14.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (klasa IV A TB)

 14 stycznia 2016 roku godz. 12.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (klasa IV A TB)

 stycznia 2016 roku godz. 10.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja R.21. Projektowanie , urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (klasa IV B TB)

14 stycznia 2016 roku godz. 12.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (klasa IV B TB)

 

Egzamin-część praktyczna

15 stycznia 2016 roku godz. 13.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (klasa IV A TB)

15 stycznia 2016 roku godz. 13.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (klasa IV B TB)

od 16. stycznia do 12 lutego 2016 roku godz. 9.00 i godz. 15.00 warsztaty szkolne 5+5

Kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich (klasa III A TB )

od 16. stycznia do 12 lutego 2016 roku godz. 9.00 i godz. 15.00      sala 26   11+12      

Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (klasa IV A TB)

 


 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń – luty 2016

(ogłoszenie wyników 30 marca 2016)

Egzamin-część pisemna

14 stycznia 2016 roku godz. 10.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja B.05.   Montaż systemów suchej zabudowy (klasa II b ZSZ)

14 stycznia 2016 roku godz. 12.00 aula (sala 44)

Kwalifikacja B.06. Wykonywanie robót malarsko–tapeciarskich

 

Egzamin-część praktyczna

od 16. stycznia do 12 lutego 2016 roku godz. 9.00 i godz. 15.00 warsztaty szkolne 5+5

Kwalifkacja B.05. Montaż systemów suchej zabudowy (klasa II b ZSZ+ )

0d 16. stycznia do 12 lutego 2016 roku godz. 9.00 lub godz. 15.00 warsztaty szkolne 1

Kwalifikacja B.06. Wykonywanie robót malarsko–tapeciarskich


Więcej informacji znajdziesz na www.cke.edu.pl