Dyrektor

mgr Michał Aloszko
e-mail: polonedu@op.pl

Wicedyrektor

mgr Rafał Osman

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Adam Rudzik
e-mail: rudzik.adam@gmail.com