Czym zajmuje się:
Betoniarz-zbrojarz jest typowym zawodem związanym z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych różnego rodzaju budowli, np.: fundamenty, stropy, schody ,nadproża , podciągi, słupy itp. Do głównych zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w tym zawodzie należy: przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia, montaż i demontaż deskowań oraz formy do wykonywania prefabrykatów betonowych i żelbetowych.

Kwalifikacje, które zdobywasz ucząc się w naszej szkole:

  1. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:
Betoniarz-zbrojarz może być zatrudniony na stanowiskach betoniarza i zbrojarza w firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji oraz wytwórniach mieszanki betonowej, z także w zakładach produkcji zbrojenia.

P1160407 P1160419 P1160421 P1160423 P1160425 P1160445