W progach naszej szkoły gościli wolontariusze z Hiszpanii i Gruzji. Na co dzień Rebecca, Max i Gorigi są zaangażowani w działalność katowickiego Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Zaproszeni Goście przeprowadzili zajęcia poświęcone krajom z których pochodzą, ich geografii, tradycjom, kulturze, kuchni, stylowi życia. Część spotkania dotyczyła również zaznajomienia uczniów z akcją „Wolontariat Europejski” w ramach programu Erasmus+. EVS – European Voluntary Service adresowany jest do osób w wieku 17-30 lat, którzy podczas wyjazdów wolontaryjnych nabywają kompetencje i umiejętności, rozwijają posiadane talenty. Celami Wolontariatu Europejskiego są m.in. budowanie solidarności, propagowanie tolerancji między młodymi ludźmi oraz promowanie obywatelstwa europejskiego.