W ostatnią środę listopada uczniowie ZSB wzięli udział w warsztatach fotograficznych, które odbyły się w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Zajęcia przeprowadził p. Mirosław Badura. Tematykę spotkania poświęcono technice wykonywania zdjęć oraz aspektom artystycznym i estetycznym fotografowania. W części plenerowej zajęć, na terenie kompleksu Dwie Wieże – KWK Polska, młodzież doskonaliła posiadane umiejętności wykonywania fotografii.