W dniu 23.11.2017 odbyła się w naszej szkole czwarta już edycja Miejskiej Konferencji „Dobry zawód – krokiem we właściwym kierunku” organizowana we współpracy  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie. Tegorocznej edycji wpisanej w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych przyświecało hasło przewodnie „Odkryj swój talent”. Konferencja objęta była honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chorzów oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu.

Głównym celem konferencji było promowanie  szkolnictwa zawodowego oraz oferty takiego szkolnictwa w chorzowskich szkołach. Jak co roku konferencja podzielona była na dwie części: seminaryjną oraz warsztatową. W części seminaryjnej zostały przedstawione wykłady omawiające sytuację współczesnego rynku edukacyjnego oraz zmian związanych z reformą oświaty. Były również wykłady poświęcone talentom – tym wrodzonym i tym, nad którymi trzeba planować i je rozwijać. W części warsztatowej uczniowie mieli między innymi okazję wykonać testy predyspozycji zawodowych, przećwiczyć na czym polega praca w zespole, zrozumieć własne pasje i talenty czy udowodnić samym sobie, że potrafią być niezwykle kreatywni.

W trakcie konferencji otwarta została również wystawa fotograficzna będąca zwieńczeniem konkursy fotograficznego „Uchwyć chwilę – ja i mój zawód”.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział. Wszystkim prelegentom dziękujemy za przygotowanie wykładów i warsztatów a jednostkom, które objęły konferencję patronatem za potwierdzenie, że takie wydarzenie jak konferencja „Dobry zawód – krokiem we właściwym kierunku” jest w naszej lokalnej społeczności bardzo potrzebne.