Uczennica naszej szkoły Natalia Czech z klasy 4a technikum budowlanego zdobyła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym ,,Pamiętamy”.

Celami konkursu było rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania fotografią, wzbudzenie wrażliwości i szacunku do osób starszych, przeszłości, upływu czasu i dokonujących się przemian a także wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i ich opiekunami oraz oczywiście promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży szkolnej.

Natalia zaprezentowała swoją twórczość i wywalczyła sobie zwycięstwo pracą zatytułowaną „Papierowe wspomnienia”. Serdecznie gratulujemy Natalii oraz opiekunowi, Pani Mieczysławie Labus. Cieszymy się, że wciąż odkrywamy wśród naszych uczniów takie ukryte talenty.