11 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyli w zajęciach poświęconych tematyce wolontariatu hospicyjnego. Pani Joanna Tabor – koordynator wolontariatu, na co dzień pracująca w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie, przedstawiła szeroki repertuar działań wolontaryjnych, w które można się włączyć m. in. towarzyszenie i spędzanie czasu z podopiecznymi hospicjum, przygotowanie upominków dla darczyńców, udział w kwestiach, organizowanie zbiórek na terenie szkoły. Opowiedziała również o hospicjum, podopiecznych, opiece nad pacjentami i ich rodzinami w czasie choroby oraz okresie odchodzenia, śmierci bliskich osób.

?
?
?