W dniu 12.10.2017 roku klasa IIaTB – technik budownictwa – wraz z nauczycielami, panią mgr inż. Anną Jacek i panem mgr inż. Pawłem Matysiokiem miała okazję zwiedzić Wytwórnię Konstrukcji Betonowych FABUD w Siemianowicach Śląskich. Uczniowie zobaczyli na własne oczy linię produkcyjną prefabrykatów żelbetowych i strunobetonowych oraz poznali asortyment produkowanych przez firmę prefabrykatów. Mieli okazję również zapoznać się z procedurami związanymi z ustalaniem parametrów mieszanki betonowej.

Oprócz wartości dydaktycznej wycieczki, uczniowie usłyszeli o zapotrzebowaniu na pracowników średniego personelu technicznego na rynku budowlanym.