W dniu 12.09.2017 roku nasza szkoła podpisała umowę patronacką z Wydziałem Transportu Politechniki Sląskiej. Uczelnię reprezentowali Pan dr hab. inż. Piotr Folęga, docent w Politechnice Sląskiej, dziekan Wydziału Transportu oraz Pan dr hab. inż. Janusz Ćwiek prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, Kierownik Katedry Wydziału Szynowego.

Podpisana umowa określa zasady współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych i Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej. Wśród głównych kierunków współpracy można wymienić wspomaganie merytoryczne uczelni w podnoszeniu standardu wyposażenia pracowni przedmiotowych, uczestniczenie w przedsięwzięciach, warsztatach, seminariach organizowanych przez Wydział Transportu, organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów.

Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca z Wydziałem Transportu Politechniki Ślaskiej wpłynie pozytywnie na rozwój naszych uczniów oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych, a także otworzy szerokie horyzonty dalszej edukacji.