Uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego w zawodzie technik budownictwa oraz pierwszej klasy szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbyli pierwsze zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych. Zajęcia te miały oczywiście charakter organizacyjny. Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą oraz regulaminem warsztatów, odbyli obowiązkowe szkolenie BHP, a co najważniejsze poznali nauczycieli, którzy  będą prowadzić zajęcia praktyczne.

Życzymy wszystkim uczniom aby te pierwsze zajęcia w warsztatach szkolnych były początkiem nowej drogi w zdobywaniu wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych.