Dziś już piąty raz odbył się w naszej szkole Chorzowski Dzień Budowlanych. Honorowy patronat obrali w tym roku prezydent Miasta Chorzowa oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu.