Coraz ładniejsze marcowe pogody sprzyjały wyjściom uczniów ZSB na pobliskie budowy. Klasy II i III technikum gościły w tych dniach na budowie zabudowy mieszkaniowej w okolicach rynku oraz budowie hali przy ulicy Harcerskiej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami zagospodarowania terenu budowy oraz organizacją transportu na budowie. Zapoznali się również z praktyczna stroną montażu szkieletów zbrojeniowych słupów oraz montażem deskowań systemowych. Dzięki przychylności kierownictwu budów mogli również przeanalizować wybrane fragmenty dokumentacji wykonawczej budowanych obiektów.