W dniu 24.02.2017 roku Dyrektor naszej szkoły, Pan Michał Aloszko oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Adam Rudzik gościli w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, którą reprezentowali: prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, prof. zw. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego WSB oraz Wiesław Mroszczyk, Dyrektor Otwartej Akademii Nauki i Katarzyna Łopacińska, specjalista ds. promocji.

W czasie spotkania poruszone zostały kwestie obecnej sytuacji i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego. Omówiona została również forma i zasady dalszej współpracy, mającej na celu poszerzenie horyzontów edukacyjnych naszych uczniów. Ukoronowaniem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

http://www.wsb.edu.pl/zespol-szkol-budowlanych-im-kk-baczynskiego-w-chorzowie-partnerem-wsb,new,mg,100.html,11037