PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOLWANYCH W CHORZOWIE

PONIEDZIAŁEK 16 marca 2015r.

Godzina 9:00 – spotkania warsztatowe w szkole:

1) Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości
2) Hospicjum w Chorzowie
3) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Piekar Śląskich
4) Ruch Światło- Życie przy parafii św. Floriana w Chorzowie

Godzina 10:30 – nauka rekolekcyjna w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie

WTOREK 17 marca 2015r.

Godzina 9:00 – spotkanie w szkole

Przedstawienie pt.: „Córka marnotrawna” prowadzi grupa młodzieżowa z parafii MB Różańcowej i
św. Katarzyny z Rybnika. Spotkanie dla wszystkich na auli.

Godzina 10:30 – nauka rekolekcyjna w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie

ŚRODA 18 marca 2015r.

Godzina 10:00 – Eucharystia na zakończenie Rekolekcji w kościele pw. św. Marii Magdaleny