„Dobry zawód-krokiem we właściwym kierunku”.

Pod honorowym patronatem Z-cy Prezydenta Miasta ds. Społecznych Wiesława Ciężkowskiego

Dnia 3 marca 2015 r. na terenie Zespołu Szkół Budowlanych odbyła się I Miejska Konferencja „Dobry zawód-krokiem we właściwym kierunku” pod honorowym patronatem Z-cy Prezydenta Miasta ds. Społecznych Wiesława Ciężkowskiego. Organizatorami przedsięwzięcia były Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Urząd Pracy oraz Zespół Szkół Budowlanych w Chorzowie.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych- Wiesław Ciężkowski oraz Dyrektorzy Szkół Technicznych i Zawodowych znajdujących się w Chorzowie.

 Konferencja miała na celu wzrost świadomości uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej. Z uwagi na kluczowy moment wyboru dalszej ścieżki kształcenia-zawodu, adresatami konferencji byli przede wszystkim uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych wraz z nauczycielami.

Młodzież, która wzięła udział w spotkaniu miała możliwość uczestniczenia w wykładach:

  • Struktura szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem miasta Chorzów – Joanna Pieniążek; Brygida Breguła- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie;
  • Dobry zawód inwestycją w przyszłość- Monika Zaczek-Zimnol – Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie;
  • Coaching kariery- czyli budowanie wykonywanego zawodu- Rafał Rogowicz

oraz wypełnić testy predyspozycji zawodowych, które po zinterpretowaniu przez doradców zawodowych mogą być bardzo pomocne w wyborze kierunku kształcenia w szkole średniej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji i uzyskując pozytywne opinie ze strony zaproszonych gości zapewniamy kontynuację przedsięwzięcia w kolejnych latach.

 IMG_0634IMG_0644IMG_0645IMG_0664IMG_0686IMG_0642 IMG_0752IMG_0742      IMG_0736IMG_0730