W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Kolorowy krajobraz wokół nas” w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie kierunku architektury krajobrazu pod nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodowych Małgorzaty Przysiewkowskiej i Aleksandry Wasik pracowali w terenie w terminach 29.10, 30.10 i 05.11 wraz z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami zajmującymi się zagospodarowaniem terenów zielonych.
Uczniowie klasy II pracowali z ADM Chorzów przy ulicy Podmiejskiej 26 w Chorzowie gdzie wykonywali nasadzenia na skwerach oraz w donicach przy budynkach mieszkalnych. Posadziliśmy berberysy, trzmielinę, tawułę.
Natomiast uczniowie klasy III pracowali z Zakładem Zieleni i Rekultywacji z Chorzowa przy skwerach miedzy ulicami Ratuszowa i wita Stwosza oraz na skwerze przy ulicy Batorego , na zieleńcach przy ulicy Długiej. Prace jakie wykonywali uczniowie to grabienie liści , usuwanie roślin jednorocznych z klombów i przygotowywanie podłoża do wysadzania cebul, obsadzenie nowo zaprojektowanych klombów różami okrywowymi Aspirin Rose oraz sadzenie drzew z gatunku Gruszy drobnolistnej Pyrus Callerynan Chanticleer przy placu zabaw.
Dodatkowo mieliśmy możliwość zapoznania się ze sprzętem ogrodniczym jaki jest wykorzystywany w pielęgnacji terenów zielonych.

Opracowała
mgr inż. Małgorzata Przysiewkowska

 

klasa II klasaIII