W dniu 21.10.14 uczniowie IV A TB w zawodzie technik budownictwa pisali pierwszy próbny egzamin zawodowy!
W najbliższych dniach również uczniowie III A TB zawodzie technik budownictwa będą sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując test z zakresu kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.