Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie trwa do 31 sierpnia 2014 r.