bip_logo


Warsztaty językowe – sukces naszych uczniów ! ! !

 


Zapraszamy na dni otwarte: 15.03 od godz. 9 oraz 20.04 od godz. 16. Wszystkich zainteresowanych egzaminem maturalnym zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat matury i egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem starej i nowej formuły.


Przykład dobrej praktyki


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych