IV Miejska Konferencja

„Dobry zawód – krokiem we właściwym kierunku”

23.11.2017r.  w siedzibie ZSB – Chorzów, ul. Dabrowskiego 53

HONOROWY PATRONAT:

Prezydenta Miasta Chorzów

Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty
w Bytomiu

Program konferencji

Konferencja organizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie

w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

 ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


 


bip_logo


UWAGA! Kształcimy w najlepiej opłacanych i najbardziej pożądanych zawodach w Polsce!
 Wszystkich zainteresowanych egzaminem maturalnym zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat matury i egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem starej i nowej formuły.


Przykład dobrej praktyki


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych