baner


bip_logo


UWAGA! Kształcimy w najlepiej opłacanych i najbardziej pożądanych zawodach w Polsce!28 marca 2017 r. w godzinach od 10.00 do 15.00

zapraszamy wszystkich gimnazjalistów

na Dzień Otwarty naszej Szkoły


 Wszystkich zainteresowanych egzaminem maturalnym zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat matury i egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem starej i nowej formuły.


Przykład dobrej praktyki


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych