baner


bip_logo


UWAGA! Kształcimy w najlepiej opłacanych i najbardziej pożądanych zawodach w Polsce!
 Wszystkich zainteresowanych egzaminem maturalnym zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat matury i egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem starej i nowej formuły.

Terminy egzaminów maturalnych i zawodowych


Przykład dobrej praktyki


Terminy egzaminów poprawkowych


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 


Regulamin konkursu plastycznego dla młodzieży i karta zgłoszeniowa