baner


bip_logo


Lista podręczników na nowy rok szkolny


UWAGA! Kształcimy w najlepiej opłacanych i najbardziej pożądanych zawodach w Polsce!

 Wszystkich zainteresowanych egzaminem maturalnym zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat matury i egzaminów zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem starej i nowej formuły.


Przykład dobrej praktyki


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych